மரண அறிவித்தல்

3 Apr 1948 - 2 Nov 2023
Arumukam Tharmalingam
3 Apr 1948 தோற்றம்
2 Nov 2023 மறைவு
ஆறுமுகம் தர்மலிங்கம்
(தர்மா)
திக்கம்
நீர்வேலி
மரண அறிவித்தல்

யார்க்கும் இனியவராய்

இதய ஒளி பரப்பி

வாழ்ந்த நல்ல நெஞ்சமே 

விழி நனைய நெஞ்சம்

நெகிழ்ந்து விடை தருகிறோம்

ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம் ஓம் சாந்தி! சாந்தி! சாந்தி!.

Events

பார்வைக்கு
பார்வைக்கு
பார்வைக்கு
கிரியை
தகனம்

Contacts

த.தர்சன் - மகன்
த.தனோஜன் - மகன்

Events

பார்வைக்கு
பார்வைக்கு
பார்வைக்கு
கிரியை
தகனம்

Contacts

த.தர்சன் - மகன்
த.தனோஜன் - மகன்
த.தர்சன் - மகன்
த.தனோஜன் - மகன்
பார்வைக்கு
கிரியை
தகனம்